Antalya Avukat

BLOG

Anasayfa   -   Blog

Antalya Avukat

İstifa eden işçiye ihbar tazminatı yok

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

2019-07-16 16:05:43

Antalya Avukat

BUNU YAPAN KOVULACAK

Çalıştığı iş yerindeki başvuru formundaki sorulara yanlış beyanda bulunan işçi, kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin işe iade ettiği işçiye kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme; işverene yalan söyleyen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığı ve işverenin feshinin haklı olduğuna hükmetti.

2019-04-17 17:57:06

Antalya Avukat

Eşini Özel Günlerde Yalnız Bırakma Boşanma Sebebi (Y.K.)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, reddedilen boşanma ve ziynet alacağı davaları ile erkeğin kabul edilen boşanma davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

2019-04-14 01:18:04

Antalya Avukat

Depozito Bedelinin İadesi (Y.K.)

ÖZET : Dava, kiracı tarafından açılan depozito ve kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Somut olayda; Taraflar arasında bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. …


2018-08-08 14:12:26